SEO draait om het beantwoorden van de zoekvraag

Search Engine Optimization betreft het vergroten van de zichtbaarheid van een website tussen de organische zoekresultaten van zoekmachines. Bij SEO draait het om het identificeren van relevante zoektermen en het maken van strategische keuzes om op de juiste zoekwoorden goede posities in te nemen. Het zoekvolume (de “vraag”) en de mate van concurrentie op deze zoekwoorden spelen hierin een cruciale rol. Om hoge posities in te kunnen nemen tussen de organische zoekresultaten moet er rekening worden gehouden met drie hoofdzaken:

  • Content: de tekstuele content op de website
  • Techniek: de gebruiksvriendelijkheid en de mate van ‘leesbaarheid’ voor zoekmachines
  • Autoriteit: de reputatie van de website op basis van online referenties

Om tot een goede SEO strategie te komen maken we eerst een analyse van de huidige situatie. Bij deze analyse kijken we hoe de website op dit moment scoort op de drie genoemde hoofdzaken. Hieruit volgt een adviesrapport met concrete, geprioriteerde actiepunten. Het doorvoeren van de belangrijkste actiepunten zal negen van de tien keer al een positieve impact hebben op de organische posities.

Zoekmachine Optimalisatie is niet iets eenmaligs, maar een doorlopend proces. Wanneer er een goede positie behaald is op een relevant zoekwoord, moet deze natuurlijk wel behouden blijven. Google voert met regelmaat updates uit om de concurrentie zo eerlijk mogelijk te maken en de concurrentie zit natuurlijk ook niet stil. Om die reden is het verstandig om de SEO-aspecten van de website continu te blijven verbeteren.

Zeker het technische aspect van SEO heeft veel raakvlakken met web development. Het hebben van in-house web developers maakt het voor ons makkelijk om de adviezen en actiepunten op de juiste manier door te voeren op de website.

Proces

SEO Audit

We inventariseren de huidige staat van de website op de drie hoofdzaken: content, techniek en autoriteit. Vervolgens verwerken we dit in een concreet en uitvoerbaar adviesrapport.

Doorvoering van SEO Audit

Uit het adviesrapport volgen geprioriteerde actiepunten voor de opdrachtgever, de webbouwer en Kersvers Digital. In deze fase begeleiden we de communicatie en het proces m.b.t. het doorvoeren van de actiepunten, zodat alles soepel verloopt.

SEO Optimalisatie

Nadat de adviezen uit de SEO audit zijn doorgevoerd kunnen we beginnen met het versterken van de autoriteit door middel van “authority building”. Daarnaast blijven we ook alert om andere SEO-gerelateerde zaken – waaronder (nieuwe) content – pro-actief op te pakken.

Rapportage

Periodiek ontvang je rapportages van de campagnes resultaten met een afgesproken frequentie. In deze rapportages lichten we de cijfers uitgebreid toe en geven we aan op welke vlakken we kansen zien. Alle data is ten aller tijden inzichtelijk en volledig up-to-date tot en met de dag van gisteren.