Meer Muziek in de Klas

Deze Stichting heeft zicht ten doel gesteld het muziekonderwijs op basisscholen beter op de kaart te zetten. Met behulp van ambassadrice Koningin Maxima zetten zij zich in om muziek een formeel onderdeel te laten worden van het lesprogramma binnen Nederland. Kersvers Digital is de marketingpartner van MMidK en verzorgt structurele en actiematige marketing campagnes richting de zeer diverse groep stakeholders. Daarbij wordt LinkedIn ingezet voor het bereiken van overheid (beleidsmakers) en bedrijfs-top (sponsoren), dienen Facebook en Instagram voor het bereiken van ouders en soms leerlingen (via ouders). Het Google Grants account vangt concrete zoekopdrachten af. Afhankelijk van de agenda en in synergie met tv programma’s en live events zorgen we voor door het jaar heen voor pagelikes, workshop aanmeldingen, brochure downloads en prijsvraag activaties.