Story to Stay

Een intieme, innemende sfeer is binnen deze website neergezet, in opdracht van filmmakers die mensen helpen hun meest persoonlijke boodschappen vast te leggen. Daarbij heeft Kersvers Digital het logo en beeldmerk ontworpen.